ONDERSTROOM

Vier kunstenaars uit de kustregio leerden “via -via” elkaars werk kennen. Ze kregen het idee om de creatieve koppen eens bijeen te steken en samen “iets” te doen. Het idee groeide als snel op spontane en organische wijze. Op de eerste kennismaking in kunstcafé “de Crayon” te Oostende bleek het al snel te klikken tussen de vier en na het malkander respectievelijk toegooien van lauweren en complimenten gingen ze aan de slag om een groepsexpositie vorm te geven.
Een nieuw kunstcollectief aanschouwde het levenslicht op het gezelligste terrasje van het vissersplein en werd “de Sliekmussel” gedoopt. Later werd “Onderstroom” unaniem verkozen tot naam van deze eerste gezamenlijke expositie.

 

De rest is geschiedenis.

De vier -oftewel het prille kunstcollectief “de Sliekmussel”- bestaan uit:

  • Ruben de Kievith aka. Kif
  • Bart Vannevel aka. Nebulon Knossos
  • Kim Proot aka. Mo Kiptor
  • Lieven Stemgée aka. Stemgée

Elk heeft een zekere band met Oostende en de zee. De vier unieke stijlen, thematieken en creatieve leefwerelden blijken verrassend veel raakpunten te hebben en vormen samen een erg gevarieerd en kleurrijk geheel.

facebook Sliekmussel